Paul Moeyes

 Index

Boeken

April 1993: Siegfried Sassoon: Scorched Glory (x + 261 pp.) academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam


Mei 1997: Siegfried Sassoon: Scorched Glory ; herziene en uitgebreide versie van proefschrift, xii + 296 pp., geïllustreerd (Basingstoke: Macmillan Press / New York: St. Martin’s Press, 1997)


Mei 2001: Buiten Schot: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918; 459 pp., geïllustreerd (Amsterdam: de Arbeiderspers, mei 2001)

  • Tweede druk, met correcties (paperback), 459 pp., geïllustreerd (Amsterdam: de Arbeiderspers, februari 2005)
  • Derde, herziene en uitgebreide druk (paperback), 544 pp., met z/w illustraties in de tekst en kleurkatern van 16 pp. (Amsterdam: de Arbeiderspers, maart 2014)
  • Vierde druk, november 2014.

November 2006: De Sterke Arm, de Zachte Hand: het Nederlandse leger en de Neutraliteitspolitiek 1839-1939; 583 pp., geïllustreerd (Amsterdam: de Arbeiderspers, 2006)

Mei 2014: Nederland Neutraal in de Eerste Wereldoorlog; 536 pp., geïllustreerd (Amsterdam: Boom, 2014). Met co-auteurs Wim Klinkert en Samuël Kruizinga. Auteur van het Voorwoord en de opstellen over Koningin Wilhelmina, Minister van Buitenlandse Zaken John Loudon en Telegraaf-hoofdredacteur J.C. Schröder.

Februari 2017: De Zwaardjaren: de verbeelding van het westelijk front 1914-1918; 448 pp., met ruim driehonderd illustraties in kleur & zwart-wit (Amsterdam: de Arbeiderspers, 2017)

November 2018: Het kleine Keizersdrama in Amerongen: keizer Wilhelm II op Kasteel Amerongen november 1918 – mei 1920; 128 pp.; geïllustreerd in kleur en zwart-wit (Amerongen: Stichting Kasteel Amerongen, 2018)

Te verschijnen:
December 2020: Vuistrecht en Wisselgeld: Nederland en de Frans-Duitse Oorlog 1870-71 (De Arbeiderspers)

Copyright from now until eternity Paul Moeyes

paul.moeyes@gmail.com