Paul Moeyes

Geen evenementen

Inhoudsopgave

Levigne - Cavaleriecharge

De Slag bij Wörth (6 augustus  La charge des cuirassiers (1878) Théodore Levigne (1848-1912)

De verwerking van een verloren oorlog. Zes jaar na het oorlogseinde schilderde Théodore Levigne een oorlogstafereel dat Franse harten sneller zal hebben doen kloppen, maar absoluut geen representatief beeld van de werkelijkheid gaf.

Na de nederlaag bij Weissenbourg op 4 augustus 1870 had MacMahon zijn troepen teruggetrokken, maar al twee dagen later werd hij opnieuw door het Derde Leger van de Pruisische Kroonprins aangevallen. De Franse rechtervleugel stond al snel onder hoge druk en om zijn infanterie te ontlasten gaf de Franse commandant zijn cavalerie opdracht een wanhoopsaanval uit te voeren.

Théodore Levigne, een kunstschilder die vooral bekend werd met zijn decoratieve winterscenes, schilderde een romantische versie van de cavaleriecharge. De Pruisische infanterie wankelt, een veldkanon staat onbemand. De helft van de Duitse infanteristen houden hun geweren met bajonet verticaal, wat decoratief oogt, maar verder weinig bescherming biedt. Op de voorgrond een confrontatie tussen een Franse cavalerist en een Duitse infanterist. De uitkomst lijkt voorspelbaar: tegenover het aanstormende paard maakt de knielende soldaat geen enkele kans. Anders ligt dat bij de bewapening: het geweer van de soldaat was een effectiever wapen dan het zwaard van de ruiter. De aanval wordt uitgevoerd door kurassiers, de zwaar bewapende cavaleristen die hun naam ontleenden aan het borstharnas, het kuras, dat zij droegen. Voor de sociale elite was de cavalerie altijd het favoriete wapen geweest, en in conservatieve militaire kringen werd dan ook gehoopt dat de cavaleristen in de oorlog hun waarde zouden bewijzen. In Levignes schilderij lijken ze dat te doen, maar de werkelijkheid van de Frans-Duitse Oorlog was anders, ook in de Slag bij Wissenbourg.

De cavaleristen werden in hun aanval belemmerd door heggen, bomen en muren, waarachter de Duitsers zich verschansten en een dodelijk vuur openden. De cavaleristen toonden heldhaftige moed en ware doodsverachting, maar de Franse charges waren gedoemd te mislukken.

Copyright from now until eternity Paul Moeyes

paul.moeyes@gmail.com