Paul Moeyes

Geen evenementen

Inhoudsopgave

Georges Scott, Krijgsgevangenen

PLG_JOOMPLU_IMAGE_NOT_DISPLAYABLEGeorges Scott (1873-1943)

Krijgsgevangenen (1914)

Duitse krijgsgevangenen worden door hun Franse bewakers afgevoerd. In de voorste rij heeft de middelste soldaat een bloedende wond aan de pols die blijkbaar zijn uniform heeft besmeurd. De meest linkse Duitse soldaat en drie anderen dragen de groen-rode kwartiermuts die bekend stond als het ‘Krätzchen’, met op de groene bol de rood-wit-zwarte keizerlijke kokarde en daaronder op de rode hoofdband de in deze tekening niet te identificeren staatskokarde. Die kleurige hoofdband werd later verhuld door een veldgrijze camouflageband. De slanke, lange gestalte in het midden is een Uhlaan, een cavalerist. De verscheidenheid in kleding, lengte en houding contrasteert met de grote uniformiteit onder hun bewakers. Dat contrast wordt nog eens versterkt doordat de Franse bewakers hun volledige uitrusting dragen en de bajonet van hun 8 mm Lebel geweer vervaarlijk de lucht in priemt. Het wekt de suggestie van een professionele Franse krijgsmacht, een goed geoliede vechtmachine, waartegen de Duitsers schril afsteken als een ongevaarlijk zootje ongeregeld. De werkelijkheid was anders. Het Duitse invasieleger was goed geoefend en uitgerust, en het feldgraue uniform voldeed veel beter aan de eisen van de moderne oorlogvoering dan het kleurrijke Franse uniform, dat in grote lijnen identiek was aan het uniform uit de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. De blauwe uniformjas en de rode broeken waren in de zomer van 1914 van grote afstand herkenbaar en daardoor een gemakkelijk doelwit voor de Duitse mitrailleurs; pas in de loop van 1915 werd een nieuw, minder opvallend horizonblauw uniform ingevoerd.

Copyright from now until eternity Paul Moeyes

paul.moeyes@gmail.com